Visszavonás a szerződésből és az áruk visszaküldése

Távközlési szerződések esetén a fogyasztónak a fogyasztóvédelemre vonatkozó törvénynek megfelelően joga van az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül tájékoztatni a társaságot arról, hogy visszavonja a szerződést, anélkül hogy indokolnia kellene döntését.
A mint-star.hu internetes áruházban megrendelt áruk vásárlójának, a fent említett törvénynek megfelelően, az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül értesítenie kell a társaságot a szerződés nélküli felmondásról. meg kell indokolni döntését.
Az egyetlen költség, amelyet a vevő viseli a szerződéstől való elállással kapcsolatban, az áru visszaküldésének közvetlen költsége.
Írjon nekünk írásban tudatni velünk a visszatérés tervezett e-mail címére a support@mint-star.hu címre.
Az árut legkésőbb 14 nappal a szerződésről való visszavonásról szóló értesítés (visszavásárlás) után vissza kell adni az eladónak. A határidő a megrendelt áruk kézhezvételétől számított egy nappal kezdődik. A szerződéstől való elállás céljából a fogyasztó opcionálisan használhatja a mellékelt elállási formanyomtatványt.
A társaság a beérkezett befizetéseket a vevő által használt fizetési eszközökkel visszaküldi a vevőnek, és ha a vevő beleegyezik, a megrendelt termékek befizetett összege visszatér a felhasználó bankszámlájára. A visszatérítéseket a lehető leghamarabb, legkésőbb az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül megtérítik. A visszaküldés bizonyosságának, pontosságának és időszerűségének biztosítása, valamint a kifizetések nyilvántartásának rendelkezésre bocsátása érdekében a fizetés a vevőnek előzetes egyeztetés alapján kerül visszatérítésre az ügyleti számlájára. A társaság visszatarthatja a fizetést, amíg meg nem kapja a visszaküldött árut, vagy amíg a fogyasztó igazolást küld az áru visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Küldje el a visszaküldött árut a következő címre:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Kérjük, értesítsen minket e-mailben: support@mint-star.hu az áru visszaküldése előtt
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől:

  1. olyan áruk, amelyeket a fogyasztó pontos utasításai szerint állítottak elő és személyes igényeihez igazítottak;
  2. romlandó vagy gyorsan lejáró áruk;
  3. szolgáltatásnyújtás esetén, ha a társaság teljes mértékben teljesíti a szerződést, és a szolgáltatásnyújtást a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulása alapján kezdte meg, és azzal a hozzájárulással, hogy elveszíti a jogot arra, hogy elmondja a szerződést, amikor a társaság teljes mértékben teljesíti azt;
  4. zárt audio- vagy videofelvételek és számítógépes programok kézbesítésekor, ha a fogyasztó a szállítás után nyitotta meg a biztonsági pecsétet;
  5. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok szállítása, kivéve az ilyen kiadványok szállítására vonatkozó előfizetési szerződések esetén;
  6. olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelem vagy higiéniai okok miatt nem alkalmasak visszatérésre, ha a fogyasztó a szállítást követően kinyitotta a pecsétet;
  7. olyan termékértékesítésről, amely jellegénél fogva;
  8. nem állandó tartózkodásra szánt szállás, árufuvarozás, járművek kölcsönzése, ételkészítés és -szállítás, vagy szabadidős szolgáltatások, amelyekben a vállalkozás vállalja, hogy kötelezettségeit egy meghatározott napon vagy meghatározott időtartamon belül teljesíti;
  9. olyan digitális tartalom szolgáltatása esetén, amelyet nem kézzelfogható adathordozón szállítanak, ha a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával és azzal a hozzájárulással kezdődött, hogy ezzel elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

Amennyiben a fogyasztó olyan szállítási módot választ, ami nem a legolcsóbb standard szállítási módszer, a Cégnek nincs kötelessége megtéríteni az ebből eredő plusz költségeket visszavonás esetén. A Cég jogosult kártérítést követelni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükségesnél többet meghaladó használatból származó értékcsökkenésre.


Termékcsere/visszaküldési űrlap:
Kattints ide!